"Countrified" dịch là gì?

Cho tôi hỏi "Countrified" dịch là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Countrified" tiếng việt đó là: có tính chất nông thôn, có vẻ nông thôn
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login