"Contestable" là gì?

Cho mình hỏi là "Contestable" là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Contestable" nghĩa tiếng việt đó là: có thể tranh cãi, có thể tranh luận, có thể bàn cãi
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login