"Assayable" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "Assayable" nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Assayable" tiếng việt là: có thể thử, có thể thí nghiệm; có thể xét nghiệm, có thể phân tích (kim loại quý)
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login