"Clairvoyant" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi chút "Clairvoyant" có nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Clairvoyant" nghĩa tiếng việt đó là: có thể nhìn thấu được cả những cái vô hình
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login