"Purchasable" dịch sang tiếng việt là gì?

Cho tôi hỏi chút "Purchasable" dịch sang tiếng việt là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Purchasable" từ đó là: có thể mua được, có thể tậu được; đáng mua, đáng tạo
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login