"Condensable" nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Condensable" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Condensable" có thể dịch là: có thể hoá đặc (chất lỏng); có thể ngưng lại (hơi); có thể tụ lại (ánh sáng)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login