"Tax-deductible" dịch sang tiếng việt là gì?

Mình muốn hỏi "Tax-deductible" dịch sang tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tax-deductible" đó là: có thể được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế phải đóng (về chi tiêu)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login