"Lubricative" dịch là gì?

Cho mình hỏi là "Lubricative" dịch là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lubricative" nghĩa tiếng việt là: có thể dùng làm dầu nhờn; dùng làm dầu nhờn
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login