"Employable" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi là "Employable" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Employable" từ đó là: có thể dùng được, có thể thuê làm (gì) được
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login