"Datable" dịch là gì?

Cho em hỏi là "Datable" dịch là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Datable" đó là: có thể định ngày tháng; có thể định niên hiệu
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login