"Trainable" dịch thế nào?

Cho em hỏi là "Trainable" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trainable" từ đó là: có thể dạy được, có thể huấn luyện được
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login