"Probable" có nghĩa gì?

Cho tôi hỏi là "Probable" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Probable" tiếng việt là: có thể có, có khả năng xảy ra, chắc hẳn, có lễ đúng, có lẽ thật. Ex: a probable result = một kết quả có thể có. Ex: a probable winner = một người có nhiều khả năng thắng
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login