"Intercommunicable" dịch như thế nào?

Mình muốn hỏi "Intercommunicable" dịch như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Intercommunicable" là: có thể có liên lạc với nhau, có thể có đường thông với nhau
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login