"Bearable" dịch sang tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi chút "Bearable" dịch sang tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bearable" từ đó là: có thể chịu đựng được; có thể khoan thứ được
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login