"Guidable" nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi là "Guidable" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Guidable" là: có thể chỉ đạo, có thể hướng dẫn; có thể dìu dắt
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login