"Disputable" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi chút "Disputable" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Disputable" là: có thể bàn cãi, có thể tranh cãi; không chắc
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login