"Demosthenic" dịch thế nào?

Em muốn hỏi chút "Demosthenic" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Demosthenic" tiếng việt đó là: có tài hùng biện (như Đê-mô-xten nhà hùng biện nổi tiếng của Hy-lạp)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login