"Interested" có nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Interested" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Interested" từ đó là: có quan tâm, thích thú, có chú ý. Ex: an interested spectator = một khán giả chăm chú
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login