"Licensed deposit takers" nghĩa tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi là "Licensed deposit takers" nghĩa tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Licensed deposit takers" nghĩa tiếng việt là: Cơ quan được cấp giấy phép nhận tiền gửi. - Theo Luật ngân hàng của Anh năm 1979, một loại tổ chức tín dụng được phép nhận tiền gửi. Bộ luật nhằm thiết lập một hệ thống quy định và kiểm soát để bảo vệ công chúng có tiền gửi, và có tác dụng làm hạ
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login