"High commission" là gì?

Cho tôi hỏi là "High commission" là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"High commission" từ đó là: cơ quan đại diện ngoại giao của một nước thuộc Khối thịnh vượng chung tại một nước khác
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login