"Multilateral investment guarantee agency (miga)" dịch sang tiếng việt là gì?

Mình muốn hỏi "Multilateral investment guarantee agency (miga)" dịch sang tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Multilateral investment guarantee agency (miga)" tiếng việt đó là: Cơ quan bảo hiểm đầu tư Đa phương. - Là một thành viên của Ngân hàng thế giới. MIGA được hình thành lập vào năm 1988 với chức năng chuyên trách là khuyến khích đầu tư cổ phần và các đầu tư trực tiếp vào các nước đang phát triển.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login