"Hyperacid" là gì?

Mình muốn hỏi chút "Hyperacid" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hyperacid" nghĩa tiếng việt đó là: có quá nhiều lượng axit (dạ dạy); tiết nhiều axit quá mức bình thường
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login