"Preference shares" dịch là gì?

Mình muốn hỏi "Preference shares" dịch là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Preference shares" dịch sang tiếng việt là: Cổ phiếu ưu tiên. - Cổ phiếu trong một công ty xếp loại đứng trước cổ phần nhưng đứng sau trái phiếu công ty đối với việc thanh toán cổ tức.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login