"Bonus issue" nghĩa tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi chút "Bonus issue" nghĩa tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bonus issue" dịch sang tiếng việt là: Cổ phiếu thưởng - Để chỉ cổ phiếu phát hành bởi một công ty cho các cổ đông hiện tại không phải duới dạng mua vốn mới mà là VỐN HOÁ dự trữ.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login