"Stock" nghĩa là gì?

Em muốn hỏi là "Stock" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Stock" tiếng việt đó là: Cổ phần, cổ phiếu, dung lượng vốn, trữ lượng. - 1.VỐN PHÁT HÀNH của một công ty hay một đợt phát hành CHỨNG KHOÁN cụ thể nào đó, ví dụ, do chính phủ phát hành, có hình thức tổng hợp để chúng có thể được nắm giữ hay chuyển nhượng với bất kỳ giá tr
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login