"Equities" nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Equities" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Equities" từ đó là: Cổ phần - Còn được gọi là cổ phiếu thường, là những cổ phiếu ở dạng vốn phát hành của một công ty.
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login