"Polycyclic" dịch thế nào?

Cho tôi hỏi "Polycyclic" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Polycyclic" từ đó là: có nhiều vòng, có nhiều chu kỳ
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login