"Cragged" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi là "Cragged" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cragged" đó là: có nhiều vách đá dốc lởm chởm, có nhiều vách đứng cheo leo
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login