"Stubbed" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi là "Stubbed" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Stubbed" từ đó là: có nhiều ngạnh, mấu (cây), có nhiều rễ (đất)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login