"Lumpy" có nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Lumpy" có nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lumpy" tiếng việt là: có nhiều bướu; có nhiều chỗ sưng lên
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login