"Soubrette" dịch thế nào?

Mình muốn hỏi là "Soubrette" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Soubrette" dịch là: cô nhài, cô hầu (trong kịch, thường là người đánh mối đưa duyên cho các tiểu thư)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login