"Intermarry" có nghĩa gì?

Cho tôi hỏi chút "Intermarry" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Intermarry" đó là: có người lấy nhau, thông gia với nhau (hai dân tộc, hai bộ lạc, hai gia đình...)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login