"Rainy" nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi "Rainy" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rainy" tiếng việt là: có mưa; có nhiều mưa; hay mưa. Ex: a rainy day = ngày mưa. Ex: to put away (save) for a rainy day; to provide against a rainy day = dành dụm phòng khi túng thiếu, tích cốc phòng cơ
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login