"Hypermetrical" có nghĩa là gì?

Cho em hỏi là "Hypermetrical" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hypermetrical" từ đó là: có một âm tiết thừa (câu thơ)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login