"Meshy" có nghĩa là gì?

Mình muốn hỏi chút "Meshy" có nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Meshy" dịch sang tiếng việt là: có mắt lưới, có mạng lưới
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login