"Rational" dịch sang tiếng việt là gì?

Em muốn hỏi là "Rational" dịch sang tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rational" dịch sang tiếng việt là: có lý trí, dựa trên lý trí. Ex: a rational being = một sinh vật có lý trí. Ex: to be quite rational = hoàn toàn có lý trí; có đầy đủ lý trí. Ex: a confidence = một sự tin tưởng dựa trên lý trí
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login