"Potent" có nghĩa gì?

Cho mình hỏi là "Potent" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Potent" nghĩa tiếng việt đó là: có lực lượng, có quyền thế, hùng mạnh
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login