"Profitable" là gì?

Cho tôi hỏi chút "Profitable" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Profitable" đó là: có lợi, có ích. Ex: profitable advic = lời khuyên có ích
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login