"Repellent" là gì?

Cho tôi hỏi là "Repellent" là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Repellent" đó là: có khuynh hướng đẩy ra, có ý cự tuyệt, có ý khước từ
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login