"Fumy" có nghĩa gì?

Em muốn hỏi là "Fumy" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Fumy" đó là: có khói, bốc khói, nhiều khói
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login