"Bicuspid" có nghĩa gì?

Cho mình hỏi là "Bicuspid" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bicuspid" từ đó là: có hai đầu nhọn; nhọn hai đầu (răng, lá...)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login