"Squally" nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi là "Squally" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Squally" đó là: có gió mạnh, có gió thổi từng cơn dữ dội
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login