"Debutante" dịch thế nào?

Cho em hỏi chút "Debutante" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Debutante" tiếng việt là: cô gái mới bước vào đời, mới ra trình diễn lần đầu tiên
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login