"Qualyfied" dịch thế nào?

Cho tôi hỏi là "Qualyfied" dịch thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Qualyfied" dịch là: có đủ tư cách, có đủ khả năng, có đủ điều kiện, có đủ trình độ chuyên môn (để đảm nhiệm một chức vụ gì)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login