"Chartered" dịch là gì?

Cho tôi hỏi chút "Chartered" dịch là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chartered" nghĩa tiếng việt đó là: có đủ tư cách phù hợp với các quy tắc của một hội nghề nghiệp được công nhận trong một hiến chương hoàng gia. Ex: a chartered engineer, librarian, surveyor = kỹ sư, thủ thư, viên thanh tra đủ tư cách hành nghề
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login