"Concerted" nghĩa là gì?

Cho tôi hỏi "Concerted" nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Concerted" tiếng việt đó là: có dự tính, có bàn tính, có phối hợp. Ex: to take concerted action = hành động phối hợp. Ex: a concerted attack = tấn công phối hợp
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login