"Competent" dịch sang tiếng việt là gì?

Cho em hỏi chút "Competent" dịch sang tiếng việt là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Competent" là: có đủ khả năng, có đủ trình độ, thạo giỏi. Ex: is he competent for that sort of work? = hắn ta có đủ khả năng làm công việc đó không?
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login