"Intended" có nghĩa gì?

Em muốn hỏi "Intended" có nghĩa gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Intended" từ đó là: có định ý, có dụng ý, đã được nhằm; chờ đợi. Ex: the intended effect = kết quả chờ đợi
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login