"Black flag" dịch là gì?

Em muốn hỏi chút "Black flag" dịch là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Black flag" tiếng việt đó là: cờ đen (của kẻ cướp; dấu hiệu tội tử hình đã được thi hành)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login