"Spherular" là gì?

Mình muốn hỏi chút "Spherular" là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Spherular" dịch sang tiếng việt là: có dáng hình cầu nhỏ, giống hình cầu nhỏ (sâu bọ)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login